вторник, 29 май 2012 г.

Вълци - комуникация

   Език на тялото.
   Ортостатичната (в изправено положение) комуникация е съставена от вариращи лицеви изражения, положения на тялото и опашката, и пилоерекция. Агресивните или себе-утвърждаващите вълци се характеризират с бавни и преднамерени движения, висока, изправена стойка и настръхнала козина по врата и гърба, докато подчиняваните снижават походката си, изглаждат козината си и свиват уши и опашка. Когато размножаващите се мъжкари се сблъскат с подчинени членове на семейството, може да се вторачат в тях с максимално изправено тяло и опашка, разположена хоризонтално по продължение на гръбнака. Подопашните жлези могат да играят роля при изразяването на агресия, като биещите се вълци повдигат основата на опашката си и отпускат върха й, с което позиционират подопашните си жлези максимално високо.

   Различават се две форми на подчинено поведение: пасивна и активна. Пасивното подчинение нормално се появява като реакция спрямо появата на доминантно животно, и се състои в частично лягане по гръб и допускане на доминантния вълк да подуши окологениталната област. Активното подчинение се появява често като форма на поздрав, като подчинения вълк наближава доминантния в приведена стойка и ближе муцуната му.
   Когато са заедно, при вълците често се наблюдава и нещо като "глезене" - бутане с нос, борене/бутане с челюсти, търкане с "бузите", споменатото вече близане на муцуната. Движението на муцуната с отворена уста покрай муцуната на друг вълк е приятелски жест, докато щракането с оголени зъби е показ на доминация. Доминиращите вълци може да се наложат чрез събаряне и разкрачване над подчинен член на глутницата. При улов на жертва, вълка защитава плячката си от другите вълци с изправяне на ушите навън, с което показва, че прикрива нещо, което му принадлежи.
   Вой.
   Вълците вият, за да се събере глутницата (нормално преди и след лов), за да "включат алармата" (частично около бърлогата), да се намерят един друг по време на буря или в непозната територия, и да комуникират помежду си през големи пространства. Воят се състои от основна честота, която обикновено лежи в интервала 150-780 Hz и е съставена от 12 хармонично свързани обертона (нюанса). Стъпката обикновено остава постоянна или варира леко, и може да смени посоката си 4 или 5 пъти.
   Вълците от различните географски ширини вият по различни модели: европейските вълци вият много по-продължително и мелодично, в сравнение със северно-американските, чийто вой е по-висок, със силно ударение на първия слог. Двете разновидности са взаимно-разбираеми, наблюдавано е, че северно-американските вълци вият в отговор на запис на вой от европейски вълци.
   Вълчият вой е почти неразличим от този на големите породи кучета. Мъжките надават вой през октава, преминавайки към дълбок бас с акцент на "О", докато женските вият в модулиран носов баритон с акцент на "У". Малките почти никога не вият, докато едногодишните произвеждат вой, завършващ с куче-подобно скимтене. Воят, използван за викането на глутницата при убиването на плячка, е дълъг, гладък звук, подобен на звуците на рогатата сова.  При преследване на плячка издават писклив вой, вибриращ на 2 ноти. Когато вият заедно, вълците се хармонизират един с друг на една и съща нота, създавайки по този начин илюзията,  че на това място има повече вълци, отколкото в действителност. Единаците обикновено избягват виенето на територията на други глутници. Вълците не отговарят на вой в дъждовно време и когато са сити.
   Други гласови сигнализации.
   Другите звуци се вместват основно в 3 категории: ръмжене, лай и скимтене. Основно лаят има честота между 320-904 Hz, обичайно го издават стреснатите вълци. Вълците не лаят шумно и продължително като кучетата, биха излаяли няколко пъти и след това биха се оттеглили от евентуалната опасност. В плен вълците могат да се научат да лаят, ако слушат как лаят домашни кучета.
   Ръмженето е с основна честота 380-450 Hz, и се издава главно при борене за храна. Малките вълчета ръмжат докато си играят. Вариация на ръмженето е високото пискливо скимтене, което предхожда атака със скок.
Източник: Wikipedia


Няма коментари:

Публикуване на коментар