понеделник, 16 юли 2012 г.

Протеини - функции

   Основен фундамент в храненето на хищника е набавянето протеини, посредством улова на други животни. Защо? Какво прави протеините толкова важни за хищника, и въобще за живата природа? В следващите редове ще опиша основните им функции, което вярвам ще отговори на тези два въпроса.

   Имунна функция. 
   Антителата по същество са протеини, ангажирани със защитата на тялото от антигени (външни за организма вещества и агенти). Един от начините, по които го правят, е чрез имобилизирането на антигените, което позволява на белите кръвни телца да ги унищожат.
   Съкратими белтъци (двигателна функция). 
   Основни примери за такива са актин и миозин, посредством които се осъществява мускулното съкращение и преместването на тялото в пространството, функционирането на сърцето, функциите на гладката мускулатура (перисталтика, маточни контракции, периферно кръвообращение, и много други).
   Ензимна (катализаторна) функция.
   Това са, грубо казано, протеините, които осъществяват биохимичните процеси и реакции в тялото ни и в живата природа по принцип. Наричани са биокатализатори, тъй като ускоряват многократно биохимичните реакции. Например: ДНК-полимераза е ензим, който синтезира дезоксирибонуклеиновите киселини, съкратено ДНК, които съхраняват наследствеността на всеки един от нас. Лактазата е ензим, който разгражда млечната захар (лактоза) и я разделя на галактоза и глюкоза. Инвертазата е ензим, който разгражда захарозата до глюкоза и фруктоза и благодарение главно на него се получава мед (около 80% от сухото вещество в пчелния мед е инвертирана захар, т.е. 40% глюкоза и 40% фруктоза). Пепсинът е храносмилателен ензим, който действа в стомаха и разгражда протеините до по-прости такива. Може да се каже, че ензимите са с основна роля в поддържането на метаболизма активен
   Хормонална функция.
   Това са "протеини-съобщители", по-точно протеинови производни, които регулират дадена физиологична функция или процес в организма. Инсулинът например регулира нивата на кръвната захар, соматотропинът е растежен хормон, който стимулира растежа на тялото, и също така стимулира и натрупването на мускулна маса. Важно е да се отбележи, че има хормони, които не са с протеинов произход, например кортикостероидните хормони, които са производни на холестерола.
   Структурна функция.
   Това са главно фиброзни, жилави протеини. Кератинът подсилва защитни покрития като коса, нокти, пера, рога и пр. Колагените поддържат структурата на съединителните тъкани, например в сухожилия и свръзки. Също така, на клетъчно ниво протеини участват в структурирането на клетъчната мембрана и вътреклетъчните мембрани, поддържане структурата на нуклеиновите киселини (най-ниското ниво на организация на ДНК е на практика протеинова глобула/топка/, обвита в нуклеиновата киселина), и много други.
   Запасна функция.
   Играят ролята на депа за аминокиселини. Такива са овалбуминът (яйчен белтък) и казеинът (млечен белтък).
   Транспортна функция.
   Това са протеини, които пренасят дадено вещество от една до друга точка на организма, също  и навътре и навън от клетката, както и в рамките на самата клетка. Хемоглобинът в еритроцитите например пренася кислород от белите дробове към останалите тъкани, органи и клетки на организма. Цитохромите са протеини, опериращи във вътрешните мембрани на митохондриите. Функцията им се изразява в преноса на електрони в т.нар. "електрон-транспортни вериги" при биологичното окисление.

    Темата е обширна и настоящият материал не претендира да я изчерпва напълно. Целта е създаване на една обобщена представа и запознаване с основните функции на протеините, с идеята да се разбере /както споменах в началото/ защо са толкова необходими на организма.

Източник: http://biology.about.com/ , също и мои спомени от следването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар